Harmonieorkest

Het harmonieorkest van de Stedelijke Muziekvereniging Harlingen bestaat uit ongeveer 30 enthousiaste leden. We zijn een zittend orkest dat bij diverse gelegenheden optreedt.

Het repertoire bestaat over het algemeen uit eigentijdse vrolijke en swingende muziek. Veel uit films en musicals maar ook populair, klassiek, bigbands en Zuid-Amerikaanse muziek.
Voor het jaarlijkse concert wordt veelal een thema gekozen. Voor de overige optredens in - en buiten Harlingen kan er gekozen worden uit een breed repertoire.

Het orkest repeteert op maandagavond van 19.45 tot 21.45 uur in haar eigen muziekgebouw, Hoogstraat 55 te Harlingen. Dit onder leiding van dirigent Eric Roelofsen. Daarnaast bestaat sinds 2012 een klein ensemble, de Waddentoeters. Zij treden op tijdens feestelijke en leuke activiteiten en repeteren ééns in de twee weken op donderdag avond van 19.30 tot 20.30 uur.

Als je belangstelling hebt voor één van de twee disciplines ben je van harte welkom op de repetitieavond. Kijken en luisteren of even meespelen, zonder nadere verplichtingen.

De maandelijkse contributie bedraagt € 11,50. Een instrument kan in bruikleen worden gegeven. De volgende instrumenten passen binnen ons orkest: fluit, hobo,fagot, klarinet, saxofoon, hoorn, trompet, trombone, bariton en uiteraard zijn slagwerkers of drummers ook van harte welkom. Momenteel is er sterke behoefte aan klarinettisten en slagwerkers.

Voor een mogelijke muzikale opleiding kan men terecht bij de muziekschool waarmee wij nauw samenwerken. Er is een kortingsregeling en men kan, onder bepaalde voorwaarden, een instrument in bruikleen ontvangen.